Čo je to spadávka, orezové značky a safe zóna?

Každý, kto niekedy pripravoval súbor do tlače sa určite stretol s tým, že do tlačiarne s radosťou prinesie svoju prácu, no tlačiari ho pošlú späť s tým, že súbor nemá spadávku, orezové značky alebo nie je dodržaná safe zóna. Niekomu sa to stane skôr, niekomu neskôr, no každý tým zaručene prejde. Čo je spadávka a prečo ju od vás vyžadujeme?

Spadávka, spad či bleed je presah grafiky mimo čistý, tlačový formát. Táto časť dizajnu sa oreže a vy ju nikdy neuvidíte, no aj napriek tomu je veľmi dôležitá. Vďaka spadávke je totiž možné potlačiť formát až k jeho okrajom.

Najlepšie si potrebu spadávky vysvetlíme na konkrétnom prípade. Pozrime sa napríklad na výrobu vizitky v rozmere 90 x 50 mm.

Tlač bez spadávky

Naša vizitka sa tlačí na hárky papiera, ktoré sú väčšie ako je rozmer vizitky. Predstavte si, že by sme na hárky vytlačili vizitku bez spadávky, teda v čistom formáte 90 x 50 mm. Veľmi rýchlo zistíme, že jej orezanie je pomerne komplikované. Niekde zarežeme príliš do grafiky, niekde naopak trochu mimo grafiky a na vizitke nám ostane biely pásik nepotlačeného papiera, ktorý sa nám vôbec, ale vôbec nepáči. Efekt nepresnosti sa ešte znásobí, ak sa pokúsime naraz narezať väčší počet na sebe naskladaných hárkov.

 Tlač so spadávkou

Ako vyriešiť nepresnosti pri rezaní? Jednoducho. Našu vizitku vytlačíme aj so spadávkou, teda na každú stranu pridáme 3 mm (štandardná veľkosť spadávky). Tým činom bude mať grafika vytlačená na hárku veľkosť 96 x 56 mm. 3 mm pre nás predstavujú istú vôľu. Ak aj zarežeme kúsok mimo vizitku, nevznikne nám žiadny biely pásik.

Orezové značky

Aby sme vedeli kde máme rezať, potrebujeme na hárok vytlačiť aj orezové značky. Tie vyznačujú, kde je čistý formát grafiky. Orezové značky musia byť súčasťou každého správneho tlačového dokumentu.

Safe zóna

Pri spadávke a orezových značkách sa môžete stretnúť ešte s pojmom safe zóna. Je to zóna vo vašej grafike, kde by sa nemali nachádzať žiadne dôležité prvky dizajnu ako napríklad texty. Prečo? Takisto ako môžete zarezať mimo čistý formát vizitky, takisto môžete zarezať aj dovnútra formátu. Nevznikne vám síce biely pásik, no môže sa stať, že prídete o telefónne číslo, bez ktorého by vizitka rozhodne naplnila účel. Safe zóna je susedka spadávky a má takisto 3 mm.

Spadávka, orezovky a safe zóna sú základom pri akomkoľvek navrhovaní vo svete tlače. Ak navrhujete pre web, tieto pojmy sa vám budú vyhýbať.

Teraz keď už rozumiete, čo je spadávka, orezové značky a safe zóna, stačí už iba vedieť ako ich nastaviť vo vašom dokumente. V ďalšom príspevku sa preto pozrieme na nastavenia v Adobe Illustrator a InDesign.