Spadávka a orezové značky v Illustratore. Ako na to?

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, čo je to spadavka, orezové značky a safe zóna. Teraz sa pozrieme na prax, teda ako vytvoriť PDF so spadávkou a orezovkami. Sami uvidíte, že je to veľmi jednoduché.

Tvorbu PDF so spadavkou rozdeľme do troch fáz:

  1. Nastavenie dokumentu
  2. Prispôsobenie grafiky
  3. Export PDF

Nastavenie dokumentu

Pri vytváraní nového dokumentu sa nám zobrazí dialógové okno. Do koloniek šírka a výška zadáme finálne rozmery našeho dizajnu. V prípade vizitky by to teda bola šírka 85 mm a výška 55 mm.

Ďalej zadáme hodnotu veľkosti spadávky (bleed) a to minimálne 3 mm (3 mm sú štandard, no nič by sa nestalo, ak by sme zadali napr. 5 mm).

To je všetko, stačí stlačiť OK :). Ak by ste náhodou zabudli nastaviť spadávku, môžete ju nastaviť aj po vytvorení dokumentu. Stačí ísť do File -> Document setup (alt + cmd + P na Macu, alt + ctrl + P na Windowse).

Prispôsobenie grafiky

Musíme si uvedomiť, že spadávka je časť grafiky, ktorá presahuje samotný čistý formát. Preto aj v dokumente musíme našu grafiku zväčšiť až za jeho okraj, minimálne po spadávku (tá je v dokumente naznačená červenou čiarou – definovali sme ju pri tvorbe dokumentu).

Ďalšia vec, na ktorú musíme dať pozor je safe zóna, teda vnútorná časť grafiky lemujúca jej okraj, ktorá môže byť useknutá. Odstránime z nej preto všetky dôležité údaje ako napr. texty a posunieme ich viac do stredu vizitky.

Najlepšie prípravu grafiky pochopíme z nasledujúcich obrázkov:

  • bod 1 – text je umiestnený príliš blízko okraju dokumentu, pri oreze vizitky môže dôjsť k orezaniu tohoto textu
  • bod 2 – oranžový pás siaha až ku kraji vizitky, bez spadavky sa na okraji po orezaní môžu zjaviť biele linky
  • bod 3 – situáciu z bodu 1 vyriešime tak, že text posunieme dovnútra vizitky, aspoň 3 mm od kraja
  • bod 4 – situáciu z bodu 2 vyriešime predĺžením oranžového pásu až za hranicu dokumentu, minimálne po spadavku

Export PDF

Teraz nám už len stačí uložiť PDF. File -> Save as… V prvom dialógovom okne zvolíme názov súboru a v dolnom menu vyberieme PDF.

V ďalšom dialógovom okne nastavíme:

  • Adobe PDF Preset: PDF/X-1a:2001 (môžeme aj iný, ale to je zase na iný blogpost :))
  • V záložke Marks and Bleeds (značky a spadávky) zaškrtneme Trim Marks (orezové značky) a Use Document Bleed Settings (použiť nastavenia spadávky z dokumentu)

Potom môžeme PDF uložiť, zaslať ho tlačiarom a tešiť sa, akí sme šikovní. 🙂

Spadávka a orezové značky v Adobe InDesign

V Adobe InDesign sa spadávka a orezové značky nastavujú takmer identicky, takže sa nemusíte báť. 🙂